Førstehjelp på arbeidsplassen

Førstehjelp på arbeidsplassen

DET VIKTIGSTE KURSET DU KAN GI DINE ANSATTE...

Heldigvis er ikke arbeidsdagen preget av alvorlige hendelser. Som bedriftsleder har du stor innsikt i kostnader og utgifter, og dette er trolig enda et kurs i rekken av hva dere får tilbud om. Men, hva er egentlig den ansatte verdt? Er det målbart i kroner og øre for virksomheten hva den ansatte har av produktkunnskaper, kunder, nettverk og egenskaper?


Nei, vi er ikke enda en bedrift som prøver å selge deg kostbare løsninger for hjertestarterberedskap, og vi er heller ikke en totalleverandør av førstehjelpsprodukter, ei heller driver vi med skreddersøm. Men, VI kan gi deg og dine ansatte gode kunnskaper i førstehjelp om situasjoner som kan ramme når man minst venter det.


Og dessverre rammes virksomheter i Norge daglig av ansatte som kommer til skade eller blir utsatt for akutt og alvorlig sykdom. Tenk om dere hadde hatt nok kunnskap om symptomer og tegn, slik at utfallet ble betydelig mindre og den ansatte kommer seg raskere til hektene og tilbake i arbeid?

TIDSEFFEKTIVT, MÅLRETTET OG UTROLIG INTERESSANT

Det er nettopp det som gjør oss så unike, for dette kurset har vi utviklet med formål å kunne gi kunnskaper og trygghet til alle virksomheter. Vi får ofte tilbakemeldinger som "Tenk at et førstehjelpskurs kan være så spennende.” Vi må vite mer om din bedrift, for vi vinkler kursene ulikt, om målgruppen er ansatte i produksjon eller på kontor. Vi kan tilfredsstille alle segmenter.

ET SPENNENDE OG MÅLRETTET KURSINNHOLD:

 • UNDERSØKELSE av den alvorlige syke eller skadde. Hvorfor er systematikk så viktig? Når personens tilstand tilsier at helsevesenet må kontaktes. Litt om det å være usikker og stole på sin egen vurdering. Hvem kontaktes når; legevakt eller MEDISINSK NØDTELEFON 1‐1‐3?
 • Voksne med BEVISSTHETSENDRINGER, dette kan være alvorlig!
 • Akutt HJERNESLAG; rask reaksjon og behandling er livsviktig!
 • Det lunefulle hjertet. Vanlige og uvanlige tegn på akutt HJERTEINFARKT. Er det riktig at kvinner har andre symptomer?
 • Tegn på ALLERGI og hyperallergi.
 • KRAMPER; en dramatisk tilstand, og langt vanligere enn du tror.
 • LIVLØSHET hos voksen, hva er det som egentlig skjer? Praktisk veiledet og forenklet øvelse på dukker. Innføring i bruk av hjertestarter.
 • Når man blir ALVORLIG SKADET. Den enkle og viktige SKADEUNDERSØKELSEN.
 • BRANNSKADER. Viktigheten av rask nedkjøling. STRØMSKADER.
 • Hvordan håndteres en BRUDDSKADE?

Kurset tilbys med 3 eller 4 timers varighet. Jo mer tid du gir oss, jo mer innholdsrikt kurs gir vi tilbake. Priseksempel 3 timers kurs med inntil 20 deltagere:

Kr. 6.500,-

Vi kan ta imot flere enn 20 deltagere etter avtale.

Pris for et 4/6 timers kurs er kr. 8.000,-/11.500,-  

Alle får heftet førstehjelp og kursbevis.
Oppdragsgiveren får orienterende BLÅST plakat i A3, samt utstedt trygghetsbevis.

illustrasjon av hefteillustrasjon av hefte
PS:

Kurset kan holdes på engelsk og Polsk. Vi er unikt gode på å gi et så målrettet kurs som mulig i forhold til hva dere arbeider med. 

Forelesninger

Forelesninger

Vi kan holde korte, effektive og underholdende forelesninger for store og små grupper. Perfekt som et alternativ til store møter/samlinger, kick-offs, eller som et godt avbrekk til de ansatte i hverdagen. Vi blir også invitert som forelesere på store konferanser rundt om i Norge av ulike forbund og selskaper som Confex Norge. Vi er alltid tilgjengelig for flere.


Noen eksempler:

 • Risikoen for hjerteinfarkt på arbeidsplassen. Kan dette ramme meg?
 • Førstehjelp på en forenklet og humoristisk måte.
 • Helsepersonellets viktige rolle i den akuttmedisinske kjeden.
 • Beredskapsarbeid i et helseperspektiv
 • Helseøkonomi for bedriftsledere

Forelesninger tilbys med 1 – 2 timers varighet. Ta kontakt for mer informasjon om den viktigste agendaen noensinne! Vi kan også gjennomføre realistiske beredskapsøvelser.

Hjertestarterkurs - grunnleggende eller oppfriskning

Hjertestarterkurs - grunnleggende eller oppfriskning

ER HJERTESTARTEREN SÅ ENKEL I BRUK AT KURS ER UNØDVENDIG...?

Denne påstanden hører vi stadig vekk. Og dessverre er det mange virksomheter som anskaffer slikt utstyr, henger det opp og tenker at nå er de sikret og trygge dersom hjertestans skulle ramme. Og med hvilken lovhjemmel kan man pålegge virksomheter å gjennomføre hjertestarterkurs?

En hjertestarter er nå definert som førstehjelpsutstyr, og kan i prinsippet brukes av hvem som helst. Men det stilles krav til virksomheter som pålegger seg selv denne beredskapen å gjennomføre grunnopplæring, samt at oppfriskningskurs bør gjennomføres minst en gang i året.

Vi som helsepersonell, blir svært bekymret, når man kan lære seg å bruke en hjertestarter ved å se på en 45 minutters DVD film. For det er stor avstand mellom teori og praksis. Et kurs hos oss handler om å få en god teoretisk innføring om hvorfor hjertet kan stoppe, hvilken funksjon hjertestarteren har, fokus på sikkerhet og en mengde praktiske scenarier og øvelser.


Uventet hjertestans rammer daglig mange personer i Norge. Overlevelsen er helt avhengig av rask handling, god hjerte-lunge-redning og tidlig strømstøt fra en defibrillator. Kurset er forankret i Helsedirektoratets rundskriv IS‐5/2007 ”Krav til bruk av defibrillator”, samt Norsk Resuscitasjonsråd anbefalinger. Kurset gir godkjenning til bruk av halvautomatisk hjertestarter. Kurset har en god struktur mellom teori og praktisk øvelse som er relevant for målgruppen.

Kurset inneholder følgende temaer:

 • UNDERSØKELSE og umiddelbare tiltak hos livløs person.
 • Tidlig varsling av MEDISINSK NØDTELEFON 1‐1‐3.
 • ÅRSAKER til hjertestans. Hvorfor har strømstøtet virkning? 
 • BRYSTSMERTER, varierende og farlige symptomer.
 • SIKKERHET for pasient, førstehjelper og omgivelsene rundt.
 • LIVLØSHET, praktisk trening og veiledning i hjerte­‐lunge‐redning.
 • Bruk av halvautomatisk hjertestarter. Er det så enkelt at hjertestarteren FORTELLER deg hva du skal gjøre?
 • Praktisk veiledet øvelser med et REALISTISK perspektiv. ...Formidlet av kursledere som virkelig har opplevd mange hjertestans gjennom sitt daglige yrke!

Veiledende pris:

Kr. 7.000,-

Kurset har en normal varighet på 3 timer. Deltagerantallet bør ikke overstige 12 personer.

Opplærings- og driftsavtale for virksomheter med hjertestarter

Opplærings- og driftsavtale for virksomheter med hjertestarter

VI ORGANISERER VIRKSOMHETENS HJERTESTARTERBEREDSKAP...

Det stilles klare krav til alle virksomheter som anskaffer hjertestarter. Vi sørger for en forsvarlig hjertestarterberedskap av ditt foretak. Kostnadene er ikke store sammenlignet med kjøp av enkle kurs. Driftsavtalen er forankret i Helsedirektoratets rundskriv IS-5/2007 ”Krav til bruk av defibrillator.” Norsk Resuscitasjonsråds anbefalinger. Internkontrollforskriften. Forskrifter om elektromedisinskutstyr – DSB. Ved å inngå en opplærings- og driftsavtale med oss sørger vi for at hjertestarterberedskapen er gjennomtenkt og svært velfungerende.

DET ER INGEN SOM TILBYR EN MER OMFATTENDE AVTALE ENN OSS!

Vi har mange av landets store og ledende virksomheter på vår kundeliste... Vi har mange små og mellomstore virksomheter også. Hvorfor? Jo, fordi de tar sin virksomhets HMS og beredskap på alvor. De innser at de selv ikke har tid eller kompetanse til å kunne ivareta vedlikeholdet av sin beredskap. Dette har de overlatt til oss.


Vår avtale tilbyr en fast pris. Den tar høyde for en viss turnover blant de ansatte i din virksomhet. Det innebærer at opplæringsbehovet er ulikt. Noen trenger grunnopplæring, andre en oppfriskning. Det kommer ingen tilleggsfaktura fra oss. Kun en fast månedlig sum.

AVTALEN INNEHOLDER:

 • GRUNNKURS hjertestarter
 • Halvårlige OPPFRISKNINGSKURS (Avtale kan inngås med årlige kurs).
 • TIDSKONTO inntil 5 timer pr. år. Benyttes til grunnopplæring av nyansatte, øvelser m.m. Førstehjelpsopplæring. Forelesninger.
 • Tilpassede HANDLINGSPLANER til oppslag i virksomheten.
 • Rutiner og KVALITETSSIKRING iht. offentlige krav og anbefalinger.
 • Registrering av hjertestarteren i Norsk offentlig hjertestarterregister (NAKOS).
 • ETTERVERN/debrief etter reell bruk. Samtaler og oppfølging.
 • Utskrift av EKG. Føring av journal. Oversending av all dokumentasjon til sykehus samt Norsk hjertestansregister.
 • Teknisk kontroll/VEDLIKEHOLD av hjertestarter.

 • Avtalen kan utvides med vårt unike varslingssystem

Pris fra:

Kr. 1.250,-

Pris pr. måned. Inkludert 12 personer. Mva. tilkommer. Prisen forutsetter 3 års avtale.

Førstehjelp for elektropersonell FSE/IP

Førstehjelp for elektropersonell FSE/IP

ALDRI UNDERVURDÉR EN STRØMSKADE...

Årlig er du som elmontør pålagt obligatorisk kurs i førstehjelp. Dette er kurset som virkelig fenger og gir en ny tilnærming til et alvorlig tema. Vi lover å utfordre og motivere deltagerne slik at vi bygger opp en helhetlig forståelse av sikkerhet og helse.

Dette kurset tilfredsstiller kravene om årlig førstehjelpsopplæring i henhold til Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE/IP).

MÅLRETTET, ANNERLEDES OG LITT SKREMMENDE...

Vår undervisning bygger på erfaringer fra din arbeidshverdag. Vi gjennomgår alle mulige situasjoner som kan oppstå. Hovedfokuset er egensikkerhet og strømgjennomgang i kroppen. Vårt hovedformål er at din virksomhet skal forstå alvoret av det å få strøm i seg og viktigheten av å ta kontakt med helsevesenet.

Kurset passer for deg som arbeider med elektriske anlegg, elektrikere, instruert personell, elmontører, vaktmestre etc.

KURSINNHOLDET:

 • UNDERSØKELSE av den alvorlige syke eller skadde. Hvorfor er systematikk så viktig? Når personens tilstand tilsier at helsevesenet må kontaktes. Litt om det å være usikker og stole på sin egen vurdering. Hvem kontaktes når; legevakt eller MEDISINSK NØDTELEFON 1‐1‐3?
 • EGENSIKKERHET ved strømgjennomgang. Litt om det å sikre et SKADESTED.
 • HMS. Holdninger. Hvilke senkomplikasjoner kan oppstå etter strømskade?
 • Voksne med BEVISSTHETSENDRINGER, dette kan være alvorlig!
 • Akutt HJERNESLAG; rask reaksjon og behandling er livsviktig!
 • Det lunefulle hjertet. Vanlige og uvanlige tegn på akutt HJERTEINFARKT.
 • STRØMSKADER gjennom kroppen. Lavspent eller høyspent skader. Hvilke hendelser skal helt klart innlegges på sykehus?
 • LIVLØSHET hos voksen, hva er det som egentlig skjer? Sammenhengen mellom strømskade og hjertestans. Praktisk veiledet og forenklet øvelse på dukker.
 • Sekundære og alvorlige SKADER. Fallskader. Brudd. Blødningskontroll. Hodeskader.
 • BRANNSKADER. Viktigheten av rask nedkjøling. STRØMSKADER.

Kurset tilbys med 3 eller 4 timers varighet. 
Jo mer tid du gir oss, jo mer innholdsrikt kurs gir vi tilbake. Priseksempel 3 timers kurs med inntil 20 deltagere:

Kr. 6.500,-

Vi kan ta imot flere enn 20 deltagere etter avtale.

Pris for et 4 timers kurs er kr. 8.000,-. Vi utsteder dokumentasjon for gjennomført kurs og kursbevis til alle deltagere.

Alle får heftet førstehjelp og kursbevis.
Oppdragsgiveren får orienterende BLÅST plakat i A3, samt utstedt trygghetsbevis.

illustrasjon av hefteillustrasjon av hefte
PS:

Kurset kan også holdes på engelsk og polsk. Kurset kan utvides med en innføring i bruk av hjertestarter.

Varslingssystem

Varslingssystem

VARSLINGSSYSTEM

Alle store objekter med hjertestarter burde ha dette systemet, for det hjelper lite med en hjertestarter dersom det tar for lang tid å få beredskapen frem til pasienten. Et automatisk varslingssystem sørger for at beredskapsgruppen raskt blir mobilisert. Rask behandling redder liv!

Varslingssystemet er utviklet for å dekke behovet for rask mobilisering av hjertestarterberedskap. Når du aktiverer tjenesten, sendes varsling direkte til alle de som har opplæring i bruk av hjertestarter i løpet av sekunder. Den første som kvitterer mottatt melding tar hjertestarteren med til pasienten.


Fordeler:

 • EFFEKTIV varsling av hjertestarterberedskapen. Ubegrenset antall personer varsles i løpet av sekunder...
 • Tjenesten administreres av Akuttgruppen.
 • Krever ingen investering av utstyr.
 • Oversiktelige rapporter på sms/ma.il
 • Vi kan utarbeide varslingsplaner til deres lokaler.

Varslingssystemet tar i bruk vanlige typer kommunikasjon, som sms, telefon og e-post. Systemet er svært fleksibelt og kan enkelt tilpasses alle behov. Systemet er talestyrt, gir god veiledning og er basert på talebeskjeder.

Rask og enkel varsling ved trusler "løser enkelt utfordringene med rask informasjon til alle tilknyttet tjenesten"

Pris fra

Kr. 750,-

Veiledende pris inkludert alle momenter og opplæring. Prisen gjelder for 10 brukere pr. måned eks. mva. I tillegg kommer etableringsgebyr på kr. 750,-. Det er ingen bindingstid.­

Ta kontakt for mer informasjon OG DEMONSTRASJON

Førstehjelp ved risikoarbeid

Førstehjelp ved risikoarbeid

HÅNDVERKER FALT NED FRA HUSTAK...

Dette kunne vært en overskrift fra avisen. Og fall er den typen arbeidsulykke som oftest blir rapportert. Desverre noen ganger med fatale konsekvenser. I 2015 ble det i Norge rapportert 24 000 arbeidsulykker. 40 av disse hadde dødelig utgang.

Dette kurset passer for deg som ikke bare sitter på kontor. Dette kurset tilpasses målgruppen, fordi variasjonen er så stor. Noen jobber i høyden, andre kan utsettes for klemskader. Noen har jobb i bevegelse som transportarbeidere, truckførere m.fl. Dette kurset kan fint gjennomføres for alle fagfelt. 

DET DU IKKE HÅPER SKAL HENDE...

Vår undervisning bygger på erfaringer fra din arbeidshverdag. Vi gjennomgår alle mulige situasjoner som kan oppstå. Vi vil helst vite så mye som mulig om din virksomhet og lage vår egen lille analyse før kurset gjennomføres.

Selv om temaene er alvorlige, lover vi et lett og ledig kurs med den beste faglige standard. Vi lover også at humoren sitter løst. Garantert ikke et kjedelig kurs. Kanskje det viktigste kurset noensinne...?

KURSINNHOLDET:

 • UNDERSØKELSE av den alvorlige syke eller skadde. Hvorfor er systematikk så viktig? Når personens tilstand tilsier at helsevesenet må kontaktes. Litt om det å være usikker og stole på sin egen vurdering. Hvem kontaktes når; legevakt eller MEDISINSK NØDTELEFON 1‐1‐3?
 • EGENSIKKERHET. Viktige prinsipper om sikring av et SKADESTED.
 • Voksne med BEVISSTHETSENDRINGER, dette kan være alvorlig!
 • Akutt HJERNESLAG; rask reaksjon og behandling er livsviktig!
 • Det lunefulle hjertet. Vanlige og uvanlige tegn på akutt HJERTEINFARKT.
 • STRØMSKADER gjennom kroppen. Lavspent eller høyspent skader. Hvilke hendelser skal helt klart innlegges på sykehus?
 • LIVLØSHET hos voksen, hva er det som egentlig skjer? Sammenhengen mellom strømskade og hjertestans. Praktisk veiledet og forenklet øvelse på dukker.
 • Alvorlige SKADER. Hva har kroppen vært utsatt for? Hvorfor er det så viktig å kontakte helsevesenet, han virker jo uskadet...?
 • Kontroll av BLØDNINGER.
 • Håndtering og stabilisering av BRUDD.
 • Helsepersonellets helt klare anbefalinger om behandling av hodeskader - HJERNERYSTELSE.
 • BRANNSKADER. Viktigheten av rask nedkjøling. STRØMSKADER.
 • Rutiner ved ARBEIDSULYKKER.

Kurset tilbys med 3 eller 4 timers varighet. 
Jo mer tid du gir oss, jo mer innholdsrikt kurs gir vi tilbake. Priseksempel 3 timers kurs med inntil 20 deltagere:

Kr. 6.500,-

Vi kan ta imot flere enn 20 deltagere. Dette må avtales på forhånd, og det tilkommer 350,-­ pr. person

Pris for et 4 timers kurs er kr. 8.000,-

PS:

Kurset kan også holdes på engelsk og polsk. Kurset kan utvides med en innføring i bruk av hjertestarter.

VIL DU VITE MER,
HÅPER VI Å HØRE FRA DEG


Akuttgruppen logo

Nes Næringspark
Skolealeen 2
2166 Opaker

Tlf: +47 40 00 37 77

Epost:post@akuttgruppen.no

Blogg Facebook linkedin instagram mail