ISBAR Akuttkurs for helse- og omsorgspersonell

ISBAR Akuttkurs for helse- og omsorgspersonell

FORSVARLIG BEHANDLING I HJEMMETJENESTEN...

Som helsepersonell vil du i din jobb møte på pasienter som akutt har blitt syke eller har kommet til skade. Det stilles sterkere krav og forventninger til helsepersonell og det kan være en fordel om man har øvet og trent på slike situasjoner på forhånd. Gjennom praktisk scenarietrening til du få gode kunnskaper og verktøy for systematisk undersøkelse, behandling og innhenting av bistand. 

MÅLRETTET OG UTROLIG INTERESSANT

Kurset skal gi helsepersonellet økt kompetanse til å gi livreddende tiltak ved akutte og kritiske symptomer hos sine pasienter. Det skal tas høyde for at tiltakene må gjøres av helsepersonell som jobber utenfor institusjon som i hjemmetjeneste eller tilsvarende. Her må helsepersonellet jobbe selvstendig i sine vurderinger og tiltak. Kurset passer også for ansatte på institusjoner som sykehjem, boliger for utviklingshemmede voksne og barn, andre ambulerende grupper som fysioterapeuter m.m.


Dette kurset gir økt kompetanse om ulike tilstander som kan oppstå, enten som følge av behandlingen, eller som en mulig differensiert diagnose.


Deltagerne skal praktisk vise kvalifikasjoner i ulike tiltak, som systematisk pasientundersøkelse, fri luftvei, kompensering for sirkulasjonssvikt, sideleie og hjerte lunge –redning. Kurset kombinerer teori og praktiske stasjoner med medisinske caser.


Deltagerne skal forstå viktigheten av tidlig varsling av spesialisthelsetjenesten, som medisinsk legevakt eller medisinsk nødtelefon.


Kurset er godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie hos NSF.

RELEVANTE TEMAER:

 • Primær og sekundær -UNDERSØKELSE pasienten. Hvilket verktøy kan brukes. ABCDE vs. BLÅSTNE. NEWS2. ISBAR. Hva om pasienten ikke har språk? Litt om det å være usikker og stole på sin egen vurdering. Hvem kontaktes når; legevakt eller MEDISINSK NØDTELEFON 1-1-­3?
 • Juridiske aspekter i helsepersonelloven. Hvordan kan helsepersonell gjøre sin jobb så FORSVARLIG som mulig?
 • Akutte BEVISSTHETSENDRINGER, dette kan være alvorlig!
 • Akutt og -subakutt FUNKSJONSSVIKT hos eldre. Hva du bør undersøke ved økende falltendens eller forvirring.
 • BRYSTSMERTER. Det akutte koronar syndrom.
 • HJERNESLAG. Hvert sekund teller...
 • Alvorlig INFEKSJONSSYKDOM. Sepsis, en fryktet og dødelig tilstand. 
 • KRAMPER
 • ANAFYLAKSI
 • Rus, FORGIFTNINGER. Uhell eller selvtilstiktet? Spesielle forhold for psykiatrisk helsepersonell.
 • LIVLØSHET. Etikk. Når bør helsepersonell unnlate å starte HLR? Bruk av hjertestarter. Praktisk veiledet øvelser.
 • Sekundære SKADER. Falltraumer. Hodeskader. Større blødninger. Brannskader.

Kursene tilbys som dagskurs med 6-7 timers varighet. Vi har også et 4 timers oppfriskningskurs. Priseksempel 6-7 timers kurs med inntil 20 deltagere:

Kr. 11.500,-

Vi kan ta imot flere enn 20 deltagere etter nærmere avtale. Kursene kan også gjennomføres digitalt.

Pris for et 4 timers kurs er kr. 8.000,-­

Alle får heftet førstehjelp og kursbevis.

Oppdragsgiveren får orienterende BLÅST plakat i A3, samt utstedt trygghetsbevis.

illustrasjon av hefteillustrasjon av hefte

Disse bruker oss allerede:

UHT Oslo

Senter for Fagutvikling og forskning - Oslo

Tannhelse senteret

Hjemmetjenesten Bydel Vestre Aker

Akuttkurs for tannklinikk

Akuttkurs for tannklinikk

ANAFYLAKSI ELLER SYNKOPE...?

Det er heldigvis sjeldent alvorlige situasjoner oppstår i forbindelse med tannbehandling. Men besvimelser hender fra tid til annen. Er det en vasovagal reaksjon eller skyldes det allergi? Kan det være alvorlige årsaker?

NÅR BEHANDLINGEN PLUTSELIG TAR EN BRÅ VENDING...

Kurset skal gi tannleger, tannpleiere og assistenter økt kompetanse til å gi livreddende tiltak ved akutte og kritiske symptomer hos sine pasienter. Det tas høyde for at tiltakene må gjøres av helsepersonell på tannklinikken med begrenset muligheter til medisinsk diagnostikk og behandling. Her må helsepersonellet jobbe selvstendig i sine vurderinger og tiltak.


Dette kurset gir økt kompetanse om ulike tilstander som kan oppstå, enten som følge av behandlingen, eller som en mulig differensiert diagnose.


Deltagerne skal praktisk vise kvalifikasjoner i ulike tiltak, som systematisk pasientundersøkelse, fri luftvei, kompensering for sirkulasjonssvikt, sideleie og hjerte lunge –redning. Kurset kombinerer teori og praktiske stasjoner med medisinske caser.


Deltagerne skal forstå viktigheten av tidlig varsling/henvisning til spesialisthelsetjenesten, som medisinsk legevakt eller medisinsk nødtelefon.


Kurset teller 5 timer i NTFs etterutdanningssystem ved søknad.

KURSETS INNHOLD:

 • Primær og sekundær -UNDERSØKELSE pasienten. Hvilket verktøy kan brukes. ABCDE vs. BLÅSTNE. Hvem kontaktes når; legevakt eller MEDISINSK NØDTELEFON 1-1­-3?

 • Håndtering av bevissthetsendringer og SYNKOPER. Dette er pasienten som besvimer i stolen.
 • Alvorlige og akutte tilstander - BRYSTSMERTER, HJERNELSLAG, akutt pustebesvær, diabetes, kramper.
 • Hvordan gjenkjenne tegn og symptomer på allergiske reaksjoner - ANAFYLAKSI.
 • LIVLØSHET. Praktisk veiledet øvelser i hjerte-lunge-redning. Innføring i bruk av defibrillator.
 • BLØDNINGSKONTROLL i munnhulen. Sekundære skader etter synkope.
Kurset teller 5 timer i NTFs etterutdanningssystem

Kursene ti lbys med 4 timers varighet. Priseksempel 4 timers kurs med inntil 20 deltagere:

Kr. 8.000,-

Vi kan ta imot flere enn 20 deltagere ved avtale.

Alle får heftet førstehjelp og kursbevis.
Oppdragsgiveren får orienterende BLÅST plakat i A3, samt utstedt trygghetsbevis.

illustrasjon av hefteillustrasjon av hefte

Disse bruker oss allerede:

Akershus fylkeskommune

Tannklinikkene i Oslo og Akershus

Tannhelse senteret logoTannhelse senteret

Tannhelsesenteret Lørenskog

Akuttkurs for legesenter

Akuttkurs for legesenter

NÅR DEN KRITISK SYKE PASIENTEN OPPSØKER LEGEKONTORET...

Man oppsøker lege dersom man ikke føler seg i form. Som oftest er det enkle forklarlige årsaker, og det hele forløper seg rolig. Men fra tid til annen kommer det pasienter med alvorlige tilstander. Tilstander som kanskje ikke kunne oppfattes under telefonisk konsultasjon, men som viser seg å være kritiske.

PASIENTEN BLIR DÅRLIGERE UNDER BEHANDLING...

Kurset skal gi helsepersonellet økt bevisstgjøring om akutte situasjoner som kan oppstå på legekontoret eller i klinikken. Deltakerne gjennomfører praktise scenarier i team og vil gi økt kompetanse til å gi livreddende tiltak ved akutte og kritiske symptomer hos sine pasienter.


Det tas høyde for at tiltakene må gjøres av helsepersonell som må jobbe selvstendig i sine vurderinger og tiltak. Samhandlingen mellom lege, sykepleier og helsesekretær utgjør en stor rolle.


Deltagerne skal praktisk vise kvalifikasjoner i ulike tiltak, som systematisk pasientundersøkelse, fri luftvei, kompensering for sirkulasjonssvikt, sideleie og hjerte lunge –redning. Kurset kombinerer teori og praktiske stasjoner med medisinske caser.
Deltagerne skal forstå viktigheten av tidlig varsling/henvisning til spesialisthelsetjenesten.

DISSE TEMAER FOKUSERER VI PÅ:

 • Primær og sekundær -UNDERSØKELSE pasienten. Hvilket verktøy kan brukes. ABCDE vs. BLÅSTNE. Hvem kontaktes når; legevakt eller MEDISINSK NØDTELEFON 1-1­-3?

 • TELEFONISK vurdering av pasienten. Hvem settes opp på hastetime, og når henviser vi direkte til medisinsk nødtelefon?
 • Håndtering av BEVISSTHETSENDRINGER og synkoper.

 • Alvorlige og akutte tilstander - BRYSTSMERTER, HJERNELSLAG, SEPSIS, KRAMPER.

 • LIVLØSHET. Praktisk veiledet øvelser i hjerte-lunge-redning voksne og barn. Bruk av defibrillator. Luftveishåndtering.

 • TRAUMER. Energivurdering/mekanikk. Hodeskader hos voksne og barn. Brannskader. Bruddskader. Blødningskontroll.

Kursene tilbys med 4 timers varighet. Priseksempel 4 timers kurs med inntil 20 deltagere:

Kr. 8.000,-

Vi kan ta imot flere enn 20 deltagere etter avtale.

Alle får heftet førstehjelp på barn og kursbevis.

Oppdragsgiveren får orienterende BLÅST plakat i A3, samt utstedt trygghetsbevis.

illustrasjon av hefteillustrasjon av hefte

Disse bruker oss allerede:

Aleris helse

Aleris helse

VIL DU VITE MER,
HÅPER VI Å HØRE FRA DEG


Akuttgruppen logo

Nes Næringspark
Skolealeen 2
2166 Opaker

Tlf: +47 40 00 37 77

Epost:post@akuttgruppen.no

Blogg Facebook linkedin instagram mail