Vi skryter av at vi er helsepersonell, og at vi har akuttmedisin som vår profesjon på våre kurs. Og vi er utrolig stolte av det! Vi er akuttsykepleiere, anestesisykepleiere, ambulansearbeidere og paramedics. Dette er ingen A4 jobb. Vi jobber alle til vanlig i et helseforetak. Den jobben gir oss svært varierte dager, og vi vet aldri hva som venter oss. Nettopp denne uforutsigbarheten er mye av drivkraften i mange av oss. Vi liker utfordringer, og vi er vant til å løse oppgavene etterhvert som vi møter dem. Vi har stor faglig interesse og innsikt og vi brenner for såvel yrket vårt som det å formidle.


Ofte får personellet på ambulanse spørsmålet “er det du som kjører ambulansen eller sitter du på?”. For fra gammelt av var vi helsevesenets sjåfører. Og i riktige gamle dager hadde man nok best hjelp i høyrefoten. Nå er vi velutdannet, har vår egen autorisasjon. Og tenk, nå er det 3 -årig høyskoleutdanning med bachelorgrad for å bli Paramedic. “Er det du som er legen” -hører vi ofte når kanyler settes og medisiner trekkes opp. Våre ambulanser er små rullende sykehus, og mange blir overrasket over alt vi kan gjøre for våre pasienter. Høyt spesialisert utstyr og gode systemer for undersøkelse og avansert behandling. Vi arbeider med alt fra fødsler til livets slutt.


Vi er glade i mennesker. Vi kommer langt med interesse og omsorg for våre pasienter. Mange tror at hverdagen bare er fylt med action, og det stemmer virkelig ikke! Vi møter mange som er engstelige og redde, og vi tenker at de har ikke ringt 1-1-3 uten grunn. “Hei, hvordan har du det? Hvordan kan vi gjøre det best for deg nå?” Vi går inn i situasjonen med en nesten unaturlig ro. For vi vet at de vi møter er stresset eller redde, og vår ro smitter over på de rundt oss. Vi finner alltid den beste løsningen, om det så blir kontakt med hjemmesykepleie eller legevakt, og mange ganger innleggelse på sykehus for videre behandling.
Vi som kursledere føler oss så utrolig priviligerte, over denne variasjonen i yrket vårt. I det ene øyeblikket utøvere av vår profesjon, og i det neste forelesere for dere. Vi deler av vår kompetanse og erfaring. Vi har vært i de fleste situasjoner før, om det så dreier seg om en tilstand hos et barn i barnehage, eller om det er noe som har skjedd på en arbeidsplass. Det kan være at hjemmesykepleien har ringt etter oss for å få vår assistanse. Vi vet hvor vi skal legge fokus på kurset, vi vet hvor skoen trykker. Vi er veldig bevisste på vår taushetsplikt. Alle eksempler blir helt omgjort, slik at det ikke skal være mulig å identifisere hvem eller hva vi snakker om. Vi tror denne bakgrunnen gjør oss nokså unike og svært skikket til å holde kurs i førstehjelp og akuttmedisin.

Vi vet at dersom ingen har startet med førstehjelp før vi kommer, så hadde utfallet blitt så mye værre! Førstehjelp må være lett å huske og enkelt å utføre. Og vi vet at man kan ikke gjøre så mye feil! Om du så er aldri så usikker vil rask kontakt med medisinsk nødtelefon 1-1-3, fort kunne gi deg veiledning til hjelpen kommer. Og er du usikker, hvorfor ikke gå på et førstehjelpskurs? Det er ikke skummelt, ei heller kjedelig… Et førstehjelpskurs er kanskje det viktigste kurset du kan delta på…

Takk for oppmerksomheten!

Thomas Green - Paramedic, grunnlegger og daglig leder av Akuttgruppen AS.