Vi har laget en oversikt til deg over alle nødnumre til de fleste stater og land det er mulig å reise til… Del den gjerne

Gif.utsikt av flyvinge over skyene.

Originally posted by coastingx

Tabell over nødnummre
Tabell over nødnummre

https://www.dropbox.com/s/61dm3odkzdtwy5t/Internasjonal%20n%C3%B8dummeroversikt.pdf?dl=0

God tur og god sommer!!