Huggormen er den eneste giftige slangen vi har i Norge og mange frykter for å bli bitt av huggormen når man ferdes i skog og mark. For friske voksne er det vanligvis ikke livstruende å bli bitt, men for barn, eldre, gravide og syke kan huggormbitt gi alvorligere reaksjoner1. Dødsfall forekommer sporadisk ved huggormbitt og barn under 10 år er ekstra utsatt2

Utseende

Et huggormbitt ser ut som to punktformede prikker i huden med 3-9 mm avstand. Mange av bittene (30-50%) er ”tørre bitt” 2,3. Det vil si at det ikke sprøytes inn gift eller at mengden gift er svært liten. I slike tilfeller blir det heller ingen reaksjon eller svært mild reaksjon.

Symptomer

Når huggormen injiserer gift medfører det ofte både lokale virkninger (rundt bittet) og systemiske virkninger (hele kroppen). Lokalt er det ofte smertefullt og området omkring bittet vil hovne opp og bli rødt eller blålig misfarget. Enkelte ganger kan det også oppstå mer alvorlige symptomer som pusteproblemer, svimmelhet (blodtrykksfall), bevisstløshet, oppkast og diare. Sjeldne ganger kan det også forekomme økt blødningstendens og blodpropper1.  Huggormgiften passerer morkaken hos gravide og forsterdød forekommer2.

Dersom det ikke har oppstått noen form for reaksjon i løpet av de første to timene etter bittet, antas det å være et ”tørt bitt”.

Reaksjonen man får på huggormgiften er ikke en allergiske reaksjon, men kroppens reaksjon på en tilført gift. Kroppen reagerer likevel på lignende måter som ved en alvorlig allergisk reaksjon eller allergisk sjokk og behandles på lignende måter3.  Motgift mot huggormbitt finnes, men er forbundet med høy forekomst av bivirkninger/allergiske reaksjoner. Dette må derfor vurderes av en lege1.

Samme person kan få ulike reaksjon på huggormbitt ved forskjellige anledninger. Derfor kan ikke responsen i et tilfelle predikere hvordan responsen blir ved en evt neste gang3.

Ormegiften har maksimal effekt etter 30 minutter og opp til 4 timer. Etter 8 timer har halvparten av giften gått ut av kroppen igjen2. Symptomene kan likevel vedvare i flere dager.

Førstehjelp ved huggormbitt 2

·      Hold bitt kroppsdel høyt og mest mulig i ro.

·      Bittstedet skal være helt i ro (ikke gni, skyld, klem eller sug på bittstedet)

·      Ikke spis eller drikk noe før alvorlighetsgraden er avklart.

·      Barn bør bæres til de kan motta legehjelp.

Les mer om våre førstehjelpskurs: www.akuttgruppen.no 

Disse skal observeres på sykehus 2

·      Barn, eldre, gravide og syke

·      Personer som er bitt andre steder enn på hender, armer, føtter og ben.

·      Alle med lokale eller systemiske symptomer.

·      Alle som får forverring av tilstanden underveis i forløpet.

Alle (barn og voksne) som ikke har noe symptomer etter 2 timer kan reise hjem og være hjemme. Voksne med milde symptomer uten progresjon i symptomutviklingen kan reise hjem etter 8 timer. Barn med symptomer bør observeres i minimum 24 timer. Personer med uttalte symptomer eller tiltagende symptomer bør observeres i 24 timer eller mer2.

1.         Aakvik R, Refstand S, Ringstad LG, Jacobsen D. Huggormbitt - forekomst og behandling. Tidsskriftet for den Norske Legeforening. 2004;124:1779-1781.

2.         Huggorm - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Helsebiblioteket.; 2015.http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/stikk-og-bitt/huggorm-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning–195777. Accessed 16.08.15.

3.         Huggormbitt gir forgiftning, ikke allergi. Helsebiblioteket.; 2012.http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/aktuelt-arkiv/huggormbitt-gir-forgiftning-ikke-allergi. Accessed 16.08.15.

Forfatter: Kristin Häikiö

Kristin Häikiö er utdannet sykepleier, har et tverrfaglig videreutdanning i folkehelsearbeid og har nylig fullført en mastergrad i klinisk sykepleievitenskap.