Pandemien satte en stopper for all kursvirksomhet tidligere i år. Gradvis har samfunnet åpnet opp litt og litt. Vi har lært oss å leve med smittefaren og må ta visse forhåndsregler når vi nå arrangerer nye kurs i førstehjelp og akuttmedisin.

Alle våre førstehjelpskurs kan også arrangeres som online kurs. Disse har vi fått utrolig gode tilbakemeldinger på og flere velger dette i disse dager.

Smitteverntiltak:

  • Kurslokalet må være stort nok til å kunne gi alle deltakere minimum 1 meters avstand til enhver tid. Dette setter begrensninger for deltakerantallet.
  • Personer som føler seg syke må ikke møte opp på kurset.
  • Det bør være gode muligheter for håndvask og håndsprit må være lett tilgjengelig for alle som deltar.
  • Vi anbefaler skoler, barnehager eller virksomheter å være sammen i sine daglige kohorter under teorien og de praktiske øvelsene. Eventuell servering underveis bør også gjøres til hver kohort.
  • Vi fører nøye oversikt over alle som deltar på våre kurs med tanke på smittesporing.
  • Vi har fokus på trygg førstehjelp og demonstrerer hvordan vi kan gjøre ulike tiltak med tilstrekkelig avstand.
  • Under pandemien vil kursleder demonstrere riktig hjerte-lunge-redning. Det vil kun være mulig å øve på kompresjoner. Dukkene blir desinfisert mellom hver deltaker.
  • Vi starter alle våre kurs med en gjennomgang av smittevernsrutinene.
Vi forholder oss til smittevernrutinene som er gitt av norske helsemyndigheter: Helsedirektoratets veileder om arrangementer under Covid-19

Les mer om våre førstehjelpskurs: www.akuttgruppen.no